Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

          ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน ดังนี้


ที่ ชื่อ - นามสกุล  วุฒิสูงสุด  วิชาเอก สถานศึกษาที่สำเร็จ ตำแหน่ง 
1 ครูเกศริน  คงศิลป์  ปริญญาโท  การสอนวิทยาศาสตร์  ม.รามคำแหง  คศ.3 
2 ครูโสภาพรรณ  นิสสัย ปริญญาตรี  ภาษาไทย (โท ชีววิทยา)  วิทยาลัยครูจันทบุรี   คศ.3  
3 ครูวุฒิรัตน์  กับปราโน ปริญญาตรี คณิต-ฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น  คศ.3 
4 ครูชนาธิป  กับปราโน ปริญญาตรี  ชีววิทยา  มศว.  คศ.3 
5 ครูประจวบ  เสมสฤษดิ์ ปริญญาตรี  เกษตรศาสตร์  วิทยาลัยครูจันทบุรี   คศ.3  
6 ครูวราภรณ์  กรทรัพย์ ปริญญาตรี  ฟิสิกส์ มศว.   คศ.3  
7 ครูพรทิพา  บัวสุวรรณ ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ม.ราชภัฏรำไพพรรณี   คศ.3  
8 ครูประไพพร  พานิช ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  คศ.3  
9 ครูวาสนา  ด้วงมาก  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  คศ.3  
10 ครูยอแสง  ประทุม  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  คศ.3  
11 ครูวลีพรรณ  แสนเสนาะ  ปริญญาตรี  เคมี  ม.บูรพา  คศ.2 
12 ครูสุนันทา  รอดโต  ปริญญาตรี  เคมี  ม.บูรพา  คศ.1 
13 ครูบุบผา  เผ่าภูธร  ปริญญาตรี  ชีววิทยา  ม.มหาสารคาม  คศ.1 
14 ครูนรีรัตน์  เทศกาล ปริญญาตรี  ฟิสิกส์  มศว.  ครูผู้ช่วย 

บุคลากร

3.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 20644 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2825660
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2160
20546
22706
2802954
50784
95045
2825660

Your IP: 162.158.78.135
Server Time: 2020-01-21 09:01:56