Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีนางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ  ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

   
  ครูสุดาพร สุวรรณวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
ครูนภารัตน์ ตะติศิริ
ครู คศ.3
ครูพักตร์พริ้ง ทรงตระกูล
ครู คศ.3
ครูปิยภัทธ์ ศักดิ์ศิริวิวัฒนา
ครู คศ.2
ครูสายชล พิพัฒน์กุลกิจ
ครู คศ.3
ครูกิตติมา วัฒฐานะ
ครู คศ.3
ครูจงรักษ์ หนองริมบ้าน
ครู คศ.3
ครูอุไรวรรณ เจริญทรัพย์
ครู คศ.3
ครูมัลลิกา พานิชเจริญ
ครู คศ.2
ครูนงศมน กำเนิดเกาะ
ครู คศ.1
ครูยุวดี แก้วสอน
ครู คศ.1
ครูสุวารี พงษ์ศรี
ครู คศ.1
ครูอารยา ผลประพฤติ
ครู คศ.1
 
Mr.Gilmore Dale
English Teacher
MissZhu Lamei
Chinese Teacher
Mr.Christopher Papenfus
English Teacher
     
MissFiona Mulcahy
English Teacher
   
     

ผู้อำนวยการโรงเรียน

01.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22908 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1182681
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12116
12116
1144465
56904
54385
1182681

Your IP: 162.158.78.21
Server Time: 2018-03-20 01:11:35