Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีนางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ  ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

   
  ครูสุดาพร สุวรรณวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
ครูนภารัตน์ ตะติศิริ
ครู คศ.3
ครูพักตร์พริ้ง ทรงตระกูล
ครู คศ.3
ครูปิยภัทธ์ ศักดิ์ศิริวิวัฒนา
ครู คศ.2
ครูสายชล พิพัฒน์กุลกิจ
ครู คศ.3
ครูกิตติมา วัฒฐานะ
ครู คศ.3
ครูจงรักษ์ หนองริมบ้าน
ครู คศ.3
ครูอุไรวรรณ เจริญทรัพย์
ครู คศ.3
ครูมัลลิกา พานิชเจริญ
ครู คศ.2
ครูนงศมน กำเนิดเกาะ
ครู คศ.1
ครูยุวดี แก้วสอน
ครู คศ.1
ครูสุวารี พงษ์ศรี
ครู คศ.1
ครูอารยา ผลประพฤติ
ครู คศ.1
 
Mr.Gilmore Dale
English Teacher
MissZhu Lamei
Chinese Teacher
Mr.Christopher Papenfus
English Teacher
     
MissFiona Mulcahy
English Teacher
   
     

ผู้อำนวยการโรงเรียน

07.jpg

กรรมการงานระบบ ICT

09.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 21825 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

527032
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12837
12837
492510
64387
40895
527032

Your IP: 54.167.211.58
Server Time: 2017-06-23 10:13:53