Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

01.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

            แนวปฏิบัติการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
           

            เอกสาร PLC BMS

            ดาวน์โหลด

            ตามที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฎิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นั้น

            โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้ทำการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดังประกาศที่ดังแนบนี้  

          ตามที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้รับงบประมาณปี 2561 วงเงิน 1,485,570.00 บาท ตามโครงการพัฒนาระบบ ICT (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 46 เครื่อง

          1. สามารถรับเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 
          2. ยื่นข้อเสนอ สามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
          3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน 2 ชุด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6(2) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

Attachments:
Download this file (ประกาศโรงเรียนประกวดราคาเช่าเช่าเครื่อมคอม1.pdf)ประกาศ[ ]648 kB

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เเละภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

 

        ให้บุคลากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตรวจสอบอีเมล @bms.ac.th ตามที่ได้เเนบไฟล์ไป หากท่านใดยังไม่มีสามารถสมัครเพื่อขออีเมลใหม่ได้ที่ ลิ้งค์ สมัคร E-mail หากท่านใดลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อครูอโนชา เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่

 

Attachments:
Download this file (ตรวจสอบ E-mail.pdf)ตรวจสอบ E-mail.pdf[ ]58 kB

          งานอนามัยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเเละวัดสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพโดย : นายอโนชา  สินธุนาคิน

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ชุมนุม To be number one โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำนักเรียนชุมนุม To be number one เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดจันทบุรีจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ภายใต้แนวความคิดและคำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” และ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชนถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม: รวมพลต่อต้านยาเสพติด จ.จันทบุรี ปี ๒๕๖๑ 

       รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 


 

Attachments:
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1]98 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2]104 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3]105 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4]91 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5]91 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ]103 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวณัฏฐิญา  สุขเสงี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิย 61 เวลา 10.00 น ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพโดย : นายอโนชา  สินธุนาคิน

            เอกสารแบบรายงานวิจัยหน้าเดียว

 

 

กรรมการงานระบบ ICT

09.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 24581 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1559813
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2877
24286
27163
1510344
49469
68676
1559813

Your IP: 108.162.219.159
Server Time: 2018-08-18 23:08:02