Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

07.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

        งานการเงิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และบริหารบุคคล โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้นำขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเป็นระเบียบทางการเงินของกระทรวงมาให้คุณครูได้รับทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อคุณครูจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง

ดาวน์โหลดการเบิกค่าอาหารและวิทยากร

เอกสารประกอบชุดตั้งเบิก

  1. ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (ประเภทเงินให้ดูที่ใบขอใช้เงิน หากเป็นเงินอุดหนุนหรือเรียนฟรีให้ลงว่า เงินอุดหนุนทั่วไป หากแผนลงว่าเป็นเงินรายได้ ให้ลงว่าเงินรายได้สถานศึกษา)
  2. ใบขออนุมัติใช้เงิน(ฉบับจริง)
  3. โครงการ กำหนดการ
  4. ใบลงเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  5. ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร/ค่าวิทยากร (ไม่เหมือนกัน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้าง
  6. กรณีเป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือเชิญที่ออกโดยโรงเรียน และใบตอบรับ ต้องมีใบลงเวลามาปฏิบัติงานของวิทยากร หากเป็นการบรรยายวิทยากรจะเบิกได้เพียงคนเดียว และในกำหนดการต้องมีการระบุชื่อวิทยากรชัดเจนในการดำเนินกิจกรรม 

หากเกิดข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่องานการเงินค่ะ ขอบคุณค่ะ

กรรมการงานระบบ ICT

13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 25775 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1567606
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
10670
10670
1532650
57262
68676
1567606

Your IP: 108.162.219.93
Server Time: 2018-08-22 01:30:41