Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

        งานการเงิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และบริหารบุคคล โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้นำขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเป็นระเบียบทางการเงินของกระทรวงมาให้คุณครูได้รับทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อคุณครูจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง

ดาวน์โหลดการเบิกค่าอาหารและวิทยากร

เอกสารประกอบชุดตั้งเบิก

  1. ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (ประเภทเงินให้ดูที่ใบขอใช้เงิน หากเป็นเงินอุดหนุนหรือเรียนฟรีให้ลงว่า เงินอุดหนุนทั่วไป หากแผนลงว่าเป็นเงินรายได้ ให้ลงว่าเงินรายได้สถานศึกษา)
  2. ใบขออนุมัติใช้เงิน(ฉบับจริง)
  3. โครงการ กำหนดการ
  4. ใบลงเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  5. ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร/ค่าวิทยากร (ไม่เหมือนกัน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้าง
  6. กรณีเป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือเชิญที่ออกโดยโรงเรียน และใบตอบรับ ต้องมีใบลงเวลามาปฏิบัติงานของวิทยากร หากเป็นการบรรยายวิทยากรจะเบิกได้เพียงคนเดียว และในกำหนดการต้องมีการระบุชื่อวิทยากรชัดเจนในการดำเนินกิจกรรม 

หากเกิดข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่องานการเงินค่ะ ขอบคุณค่ะ

บุคลากร

2.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 20426 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2827439
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3939
24485
2802954
52563
95045
2827439

Your IP: 162.158.78.69
Server Time: 2020-01-22 05:36:42