Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

06.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 คุณครูสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาฉบับปรับปรุง (ทุกรายวิชา)
และแผนการจัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ (1รายวิชา) ภายในวันที่
8 พฤษภาคม 2560 ***

         หลายคนที่ได้มีโอกาสเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่ว่าด้วย สนธิสัญญา Bowring หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า BowringTreaty นั้น ส่วนใหญ่จะได้เห็นแต่ข้อความที่ถูกแปลมาแล้ว เชื่อว่ามีน้อยคนนักจะได้มีโอกาสเห็นฉบับที่เป็นทั้งภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ฉะนั้น เรามาดูหน้าตาของหนังสือที่ชื่อว่า สนธิสัญญา Bowring กันว่าเค้าเขียนกันเป็นอย่างไร

 

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำแบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาให้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำโครงสร้างรายวิชา ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 (ทุกรายวิชา ) คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ***
Attachments:
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.docx)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]14 kB
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.pdf)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]75 kB

       ด้วยงานสารสนเทศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต้องดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสารสนเทศดำเนินไปเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ด้วยความเรียบร้อย   จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 59 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์สารสนเทศ เข้าสู่ไซต์สารสนเทศที่นี่

          ประมวลภาพนักเรียน และครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในปีการศึกษา 2559

 

          รวมภาพนักเรียนแต่ละชั้น 

          งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมครูไฮเทค ครั้งที่ 9 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เป็นการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะครูและบุคลากร เกี่ยวกับ "การใช้โปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน (การออกแบบ)"  และให้ความรู้ในการกรอกข้อมูลงานประกันคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 17 และ 21 มีนาคม 2560  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มอบรมเวลา 08.30 น.

ประมวลภาพกิจกรรม

 

          ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 วงเงินราคากลางจำนวน 1,940,400.00 บาท จำนวน 49 ชุด

          สามารถขอ รับ-ยื่น เอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

          สำหรับผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นเอกสารการเสนอราคา จะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เข้าร่วมพิจารณาคุณลักษณะตามเอกสารสอบราคาเช่าฯ ได้ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

 

      ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ วงเงินงบประมาณราคากลาง 2,129,435 บาท ตามเอกสารแนบ 

       สามารถขอรับ-เสนอราคาเอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และจะพิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 28 มีนาคม 2560 

Attachments:
Download this file (SCAN_20170316_155053717.jpg)ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน[ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน]244 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. และศึกษาดูงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560  ชมภาพกิจกรรม 

          ผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทุบรี ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนปทุมวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงาน 

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดกิจกรรมการทดสอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษ ของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

กรรมการงานระบบ ICT

09.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22913 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1493281
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
4433
27548
1465733
51613
80639
1493281

Your IP: 173.245.52.162
Server Time: 2018-07-19 15:11:19