Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

      โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกตามแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดังแนบ

 

      โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดังแนบ

 

      โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดังแนบ

 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนคณะครู และบุคคลากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมแต่งกายชุดไทย,ชุดไทยประยุกต์,ชุดไทยรัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมงาน "ราชาวดีสัมพันธ์ ตอน รดน้ำดำหัว" ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และร่วมถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

       ผู้อำนวยการ ศิริพงศ์  พงษ์ดี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบรบือพิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ PLC ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดยมีการบรรยายเรื่อง "ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เเบบบูรณาการ สู่ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน "  โดยนางปัณณาสา ผลพฤกษา ครูเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งชมห้องนิทรรศเบญจมา เเละห้องศูนย์กีฬาสนุกเกอร์  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 

 ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน ๓ อัตรา
๓. พนักงานทำสวน จำนวน ๑ อัตรา

 

        SAR รายบุคคล 2560

 

 

         งานคอมพิวเตอร์  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรม "การพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน BMS Channel"  เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบเเละรู้จักเทคโนโลยี   ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 3  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2561

 ภาพกิจกรรม


ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ กกต โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เเละการอบรมให้ความรู้กับลูกเสือเเกนนำ  ณ  ห้องสมุด  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธิติ สวนแก้ว เป็นประธานในพิธี

 ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

       โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามคมผู้ปกครองเเละครู เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า เเละนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการทำบุญคล้ายวันเกิดโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เพื่อจัดหาทุนปรับปรุงอาคารหอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์

    ประมวลภาพ                                                                                                                         

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นละจำนวน ๘ ห้อง รวม ๖๔๐ คน ดังนี้

     ๑. นักเรียนห้องเรียน EIS ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จำนวน ๔๐ คน
      ๒. นักเรียนห้องเรียน ปกติ จำนวน ๒๘๐ คน

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง 

บุคลากร

2.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 30698 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2132743
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
30349
30349
2073896
82028
86645
2132743

Your IP: 172.69.63.4
Server Time: 2019-05-25 20:57:32