Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

      โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกตามแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดังแนบ

 

      โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดังแนบ

 

      โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดังแนบ

 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนคณะครู และบุคคลากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมแต่งกายชุดไทย,ชุดไทยประยุกต์,ชุดไทยรัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมงาน "ราชาวดีสัมพันธ์ ตอน รดน้ำดำหัว" ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และร่วมถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

       ผู้อำนวยการ ศิริพงศ์  พงษ์ดี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบรบือพิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ PLC ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดยมีการบรรยายเรื่อง "ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เเบบบูรณาการ สู่ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน "  โดยนางปัณณาสา ผลพฤกษา ครูเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งชมห้องนิทรรศเบญจมา เเละห้องศูนย์กีฬาสนุกเกอร์  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 

 ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน ๓ อัตรา
๓. พนักงานทำสวน จำนวน ๑ อัตรา

 

        SAR รายบุคคล 2560

 

 

         งานคอมพิวเตอร์  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรม "การพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน BMS Channel"  เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบเเละรู้จักเทคโนโลยี   ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 3  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2561

 ภาพกิจกรรม


ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ กกต โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เเละการอบรมให้ความรู้กับลูกเสือเเกนนำ  ณ  ห้องสมุด  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธิติ สวนแก้ว เป็นประธานในพิธี

 ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

       โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามคมผู้ปกครองเเละครู เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า เเละนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการทำบุญคล้ายวันเกิดโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เพื่อจัดหาทุนปรับปรุงอาคารหอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์

    ประมวลภาพ                                                                                                                         

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นละจำนวน ๘ ห้อง รวม ๖๔๐ คน ดังนี้

     ๑. นักเรียนห้องเรียน EIS ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จำนวน ๔๐ คน
      ๒. นักเรียนห้องเรียน ปกติ จำนวน ๒๘๐ คน

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง 

บุคลากร

thuntipa.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 17888 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1906345
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
18842
18842
1865672
40673
87791
1906345

Your IP: 172.68.65.215
Server Time: 2019-02-21 15:50:41