Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          ประมวลภาพนักเรียน และครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในปีการศึกษา 2559

 

          รวมภาพนักเรียนแต่ละชั้น 

          งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมครูไฮเทค ครั้งที่ 9 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เป็นการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะครูและบุคลากร เกี่ยวกับ "การใช้โปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน (การออกแบบ)"  และให้ความรู้ในการกรอกข้อมูลงานประกันคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 17 และ 21 มีนาคม 2560  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มอบรมเวลา 08.30 น.

ประมวลภาพกิจกรรม

 

          ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 วงเงินราคากลางจำนวน 1,940,400.00 บาท จำนวน 49 ชุด

          สามารถขอ รับ-ยื่น เอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

          สำหรับผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นเอกสารการเสนอราคา จะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เข้าร่วมพิจารณาคุณลักษณะตามเอกสารสอบราคาเช่าฯ ได้ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

 

      ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ วงเงินงบประมาณราคากลาง 2,129,435 บาท ตามเอกสารแนบ 

       สามารถขอรับ-เสนอราคาเอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และจะพิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 28 มีนาคม 2560 

Attachments:
Download this file (SCAN_20170316_155053717.jpg)ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน[ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน]244 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. และศึกษาดูงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560  ชมภาพกิจกรรม 

          ผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทุบรี ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนปทุมวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงาน 

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดกิจกรรมการทดสอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษ ของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          แบบรายงานประเมินตนของครูผู้สอน (SAR รายบุคคล) ปีการศึกษา 2559


Attachments:
Download this file (SAR1.doc)แบบรายงานประเมินตนของครูผู้สอน (SAR รายบุคคล) ปีการศึกษา 2559[แบบรายงานประเมินตนของครูผู้สอน (SAR รายบุคคล) ปีการศึกษา 2559]261 kB

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และคณะครูอาจารย์ผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นำทีมโดยครูกิตติมา  วัฒฐานะ  

 ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel 

          แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปี 2559 เพื่อนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษ
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษา P.1 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษา P.2 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษา P.3 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษา P.4 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดการประชุมครู ครั้งที่ 8/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2) เวลา 15.15 น.

          ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 102 คน โดยท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ เลิกประชุมเวลา 17.30 น. รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุมด้านล่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

02.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

thai-08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22258 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

801223
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
23054
23054
752908
48315
82653
801223

Your IP: 54.81.45.122
Server Time: 2017-10-19 23:27:10