Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ แจ้งให้ครูทุกท่านได้รับทราบ แนวปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไม่ได้ทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดเอกสารที่แนบ)

Attachments:
Download this file (แนวทางปฏิบัติ.pdf)แนวทางปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ[แนวทางปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ]1616 kB

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้มีการจัดสร้างต้นเทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อนำเทียนไปบริจาคที่วัดตะบกเตี้ย และวัดอ่างหิน วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

        ประมวลภาพกิจกรรม

        ท่านผู้อำนวยกสรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทุกระดับชั้น  ณ เวทีหน้าเสาธง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 08.30 น.

ประมวลภาพ

        นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งครู-อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ณ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

          กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สายการงาน-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง - พี่ ครั้งที่ 9 ปี 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 โดยมีนักเรียนชั้น ม.4 - 6 สายการงาน - คอมพิวเตอร์ 89 คน, อาจารย์ 8 ท่าน นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ 2 ท่าน เเละรุ่นพี่ ๆ ที่จบการศึกษาไปแล้วร่วมงาน

กิจกรรมประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม: รับน้องสายการงาน-คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 ปี 2560

          รายชื่อนักเรียนปรับล่าสุด ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี คณะครูอาจารย์เเละนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08-30 - 12.30 น. โดยกำหนดให้ระดับชั้นขึ้นทำพิธีไหว้ครู ดังนี้

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ทำพิธีในคาบ 1-2
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 ทำพิธีในคาบ 3-4
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ทำพิธีในคาบ 6-7

        แจ้งนักเรียนทุกคน หลังจากพิธีไหว้ครูในแต่ละระดับชั้นเสร็จสิ้น ให้นักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ เข้าห้องเรียนตามปกติ ส่วนระดับชั้นอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาทำพิธี ให้เรียนและรอประกาศเรียกเข้าแถวเพื่อไปทำพิธีตามกำหนด ประมวลภาพกิจกรรม 

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดการซ้อมพิธีไหว้ครู ของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 07.30 - 14.30 น. โดยให้

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ขึ้นซ้อมในคาบที่ 1-2
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 ขึ้นซ้อมในคาบที่ 3-4
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 ขึ้นซ้อมในคาบที่ 6-7

          ส่วนชั้นอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นซ้อมพิธีฯ ให้ทำพานไหว้ครูของชั้นตนเองด้วยความสงบ และไม่อนุญาตให้นักเรียนคนใดออกนอกโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ ๓ ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bms.ac.th, www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๙๒-๒๔๗๙-๖๔๑ ในวันและเวลาราชการ 

        Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน ระบบการศึกษาของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในรูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

        * ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์และตารางได้ที่ คลิก

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม โรงเรียนเบญจมานุสรน์ จัดการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 360 คน โดยพระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความกตัญญู ณ หอประชุมเอก วรรณทอง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 11.00 น. เเละ อาจารย์พันเอกศนิโรจน์ ธรรมยศ บรรยายเรื่องปลุกพลังความฝัน ตั้งเเต่เวลา 12.10 - 16.00 น. ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

03.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

2.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 26946 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

954239
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
17928
17928
909776
44463
86865
954239

Your IP: 54.92.194.75
Server Time: 2017-12-17 05:22:33