Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

         งานคอมพิวเตอร์ได้ออกแบบภาพสำหรับทำเกียรติบัตร เพื่อใช้ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือคณะครูสามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์ภาพใช้งานได้ โดยการแทรกภาพลงในโปรแกรม Microsoft Word แล้วใส่ข้อความตามรายการกิจกรรม มี 2 ขนาด คือ เกียรติบัตรขนาด A4 และ ครึ่ง A4 (แนวนอน) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ของขนาดไฟล์

 

           สามารถดาวน์โหลด์ไฟล์เกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามไฟล์แนบ

     คู่มือการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ฉบับแก้ไขข้อมูล)

เอกสารดังแนบ

 

Attachments:
Download this file (รายชื่อนร.m.1-2561.xls)รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2/2561[รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2/2561]99 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.2-2561.xls)รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2/2561[รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2/2561]102 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.3-2561.xls)รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2/2561[รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2/2561]105 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.4-2561.xls)รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2/2561[รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2/2561]91 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.5-2561.xls)รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2/2561[รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2/2561]95 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.6-2561.xls)รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2/2561[รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2/2561]103 kB

        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 ( รอบที่ 1 )

         กำหนดการรับมอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2562 

Attachments:
Download this file (ประกาศรายชื่อ นร. มอบตัว ม4 2562 รอบที่ 1.pdf)รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัว ม.4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562[รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัว ม.4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562]163 kB

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)

Attachments:
Download this file (IDPlan(update).doc)ID Plan[ ]214 kB

        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 ( รอบที่ 2 )  กรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง และได้รับการจัดสรรรายชื่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เบข 17

         กำหนดการรายงานตัว วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

Attachments:
Download this file (ประกาศห้อง ม4 2562 รอบที่ 2.pdf)รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.4 (รอบที่2)[รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.4 (รอบที่2)]121 kB
Download this file (ประกาศรายชื่อ-ม1-รอบ2.pdf)รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.1 (รอบที่2)[รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.1 (รอบที่2)]125 kB

      ประกาศรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562  และสำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในระดับชั้นเดิม ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

Attachments:
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1_2562]102 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 2_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 2_2562]101 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 3_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 3_2562]96 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4_2562]95 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5_2562]88 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6_2562]93 kB

        ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แต่ละสถานศึกษาดำเนินการนำไปจัดการเรียนรู้นั้น โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ขอแจ้งแนวทางให้คุณครูทราบ ในส่วนของแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียนดังนี้

1. คุณครูท่านใดต้องการเปลี่ยนรายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาต้านทุจริตศึกษา จำนวน 1 หน่วย กิต 40 ชั่วโมง หรือกิจกรรมประจำฐาน/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / ชุมนุม ให้แจ้งกับงานวิชาการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

2. ขอให้กลุ่มสาระฯสังคม ได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในสาระที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ในแผนการจัดการเรียนรู้

3. คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง และคุณครูที่ปรึกษา ขอให้สอดแทรกเนื้อหาขณะให้คำแนะนำนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้ที่ปรากฎในหลักสูตรต้านทุจริตสึกษา

4. คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง และคุณครูที่ปรึกษา ขอให้สอดแทรกเนื้อหาขณะให้คำแนะนำนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้ที่ปรากฎในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หมายเหตุ : โดยฝ่ายบริหารวิชาการ จะไรท์ลงแผ่น DVD แจกให้ประธานกลุ่มสาระฯ ค่ะ

บุคลากร

03.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 30604 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2132576
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
30182
30182
2073896
81861
86645
2132576

Your IP: 172.69.63.4
Server Time: 2019-05-25 20:33:03