Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

        เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2560  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดให้เป็นการสอบปลายภาค ซึ่งท่านผู้อำนวยการต้องการให้รูปแบบในการพิมพ์ข้อสอบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ งานวิชาการจึง จัดทำตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้ครูทุกท่าน ดาวน์โหลด และนำไปจัดพิมพ์ข้อสอบของท่าน โดยมีรูปแบบดังตัวอย่างที่ท่านดาวน์โหลด

 

           งานเปิดบ้านเเห่งการเรียนรู้ "เบญจมา 4.0"  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ บริเวณสวนป่า โรงเรียนเบณจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ผลงานของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน ให้แต่ละระดับชั้นได้ส่งผลงานห้องเรียนละ 1 นวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเป็น 1 ระดับชั้น  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

 ประมวลภาพ

         วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้เตรียมงาน เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ "เบญจมา 4.0" ประกอบด้วย ผลงานของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน ให้แต่ละระดับชั้นได้ส่งผลงานห้องเรียนละ 1 นวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเป็น 1 ระดับชั้น เพื่อนำเสนอนวัตกรรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2560  

ประมวลผล

          หน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา และกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2560 มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด รวมถึงการแข่งขันกรีฑาในหลายระดับอายุ ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 สิงหาคม 2560 และกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

          ในวันเปิดการแข่งขัน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวเเทนขบวนพาเหรด กีฬาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยวงดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อนำขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

 ประมวลภาพ

 

        กิจกรรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและวัดสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ภาพกิจกรรม

 

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมค่ายวิชาบูรณาการภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะแสวงหาความรู้ ผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เเละคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม

 

        แบบฟอร์มต่างๆ ของงานบริหารทั่วไป

 

          งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนางานระบบ ICT กิจกรรม ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1

          โดยเชิญวิทยากรจาก สพฐ. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ รู้จักการใช้งานมอเตอร์ และการประกอบหุ่นยนต์ แบบบังคับมือ แล้วนำหุ่นยนต์ที่สร้างไปทำภาระกิจตามที่กำหนดวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ปี 2560

          การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน PLC และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาสหวิทยาเขตสตาร์บุษ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้ดำเนินโครงการ "การขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand ๔.๐" ซึ่งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จะต้องได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศของสหวิทยาเขตสตาร์บุษ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

                         ประมวลภาพกิจกรรม

 

          ทีมบาสเกตบอลชายโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาและหรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2560
การแข่งขันรอบแรก
เกมที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ชนะทีมโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
เกมที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2560  เวลา 15.00 น.ชนะทีมโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

อ่านเพิ่มเติม: บาส-กีฬานักเรียน ประจำปี 2560

          ทีมบาสเกตบอลชายโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้ต้อนรับการมาเยือนของทีมบาสเกตบอลโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เป็นการแข่งขันบาสเกตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่าง 2 โรงเรียน ได้รับเสียงเชียร์จากนักเรียนเบญจมานุสรณ์ นับว่าเป็นเกมที่นักเรียนได้มีโอกาสเห็นเพื่อน ๆ เล่น

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

01.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22250 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

801211
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
23042
23042
752908
48303
82653
801211

Your IP: 54.81.45.122
Server Time: 2017-10-19 23:25:46