Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

          ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 วงเงินราคากลางจำนวน 1,940,400.00 บาท จำนวน 49 ชุด

          สามารถขอ รับ-ยื่น เอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

          สำหรับผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นเอกสารการเสนอราคา จะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เข้าร่วมพิจารณาคุณลักษณะตามเอกสารสอบราคาเช่าฯ ได้ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

 

      ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ วงเงินงบประมาณราคากลาง 2,129,435 บาท ตามเอกสารแนบ 

       สามารถขอรับ-เสนอราคาเอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และจะพิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 28 มีนาคม 2560 

Attachments:
Download this file (SCAN_20170316_155053717.jpg)ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน[ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน]244 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. และศึกษาดูงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560  ชมภาพกิจกรรม 

          ผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทุบรี ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนปทุมวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงาน 

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดกิจกรรมการทดสอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษ ของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          แบบรายงานประเมินตนของครูผู้สอน (SAR รายบุคคล) ปีการศึกษา 2559


          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และคณะครูอาจารย์ผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นำทีมโดยครูกิตติมา  วัฒฐานะ  

 ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel 

          แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปี 2559 เพื่อนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษ
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษา P.1 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษา P.2 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษา P.3 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษา P.4 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดการประชุมครู ครั้งที่ 8/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2) เวลา 15.15 น.

          ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 102 คน โดยท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ เลิกประชุมเวลา 17.30 น. รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุมด้านล่าง

          เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานพระเกี้ยว โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เวลา 14.20 น. โดยมี นายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ม.2 และ ม.3 ทุกท่าน ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคน โดยพร้อมกัน 

ชมภาพกิจกรรม

   การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
โดยมี นางกัญหา วรรณทอง เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประชุม รับทราบงานบริหารโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในระเบียบวาระต่างๆ

ชมภาพกิจกรรม    

 

บุคลากร

thai-08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 13157 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1760054
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
10754
10754
1735024
25030
55602
1760054

Your IP: 162.158.78.153
Server Time: 2018-12-16 11:16:17