Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

07.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีผลการแข่งขันดังนี้


ผลการแข่งขันแยกตามรายกิจกรรม สพม. 17 จันทบุรี 1
ผลการแข่งขันแยกตามรายกิจกรรม สพม. 17 จันทบุรี 2

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดการประชุมครู ครั้งที่ 7/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2) เวลา 15.15 น.

          ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 106 คน โดยท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ เลิกประชุมเวลา 17.30 น. รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุมด้านล่าง

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สพม.17 เป็นสถานที่จัดการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ในวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันอออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559


 


ชมภาพกิจกรรม

          คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการศิริพงษ์ พงศ์ดี ,นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และนายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมออกชุมชนนำพวงหลีดร่วมไว้อาลัยแก่ คุณแม่พานิล พาพันธุ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาแดงรัญจวน วัดป่าคลองกุ้ง 

ชมภาพกิจกรรม

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดย ผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ชมวีดีโอกิจกรรม

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมทางไกล เกี่ยวกับการประเมินครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) เพื่อแจ้งให้เขตพื้นที่ ครู อาจารย์ ได้รับทราบถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน โดยนำร่องที่ครูคณิตศาสตร์ และครูวิทยาศาสตร์ก่อน เมื่อวันที่ 31/10/2559  เวลา 11.00 - 12.00 น. ความยาว 1 ชั่วโมง 10 นาที

ดูวิดีโอย้อนหลังได้  https://www.youtube.com/watch?v=fIexXwRqhzE

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดย ผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ชมภาพกิจกรรม

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ที่ย้ายจากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารราชพฤก โดยมีท่านวรวิทย์ พรมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ร่วมถึงคุณครู นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เดินทางมาส่งท่าน ผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี ในการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นคำรบที่สอง ซึ่งท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียน ภารโรงและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี

          พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๔ ท่าน คือ ผู้อำนวยการศุภศิลป์ กระแสสินธุ์ นายวุฒิพงษ์ สุทธิพันธ์ นายชาญชัย ประดิษฐศิลป์ และนางฉวีวรรณ จันทรมณี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2559

          นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วม งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2559)

          นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีลดธงครึ่งเสา ร่วมกับข้าราชการครู นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ เนื่องในที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีลดธงครึ่งเสา สวรรคตในหลวง ร.9

กรรมการงานระบบ ICT

12.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 27464 ผู้มาเยือน และ 3 สมาชิก ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1427817
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12296
12296
1388133
66788
81245
1427817

Your IP: 162.158.63.75
Server Time: 2018-06-20 23:45:32