Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม วันรักวันลาลูกเบญจมาอำลาสถาบัน'59  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          ผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน"ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันของกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ สังคมฯ และคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดพิธีมุฑิตาจิต ให้กับครู สายชล  พิพัฒน์กุลกิจ ครูไพเราะ  คณะพูล  และครูยุวดี  แก้วสอน  เนื่องจากครูทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปดำรงค์ตำแหน่ง ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ทำพิธีมอบเข็มโครงการ  "เพชรเบญจมาฯ" โดยได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เข็มเพชร เข็มทอง เข็มเงิน   ให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ เกียรติบัตร คนดีศรีเบญจมาฯ ให้กับนักเรียนทีีมีพฤติกรรมดีและทำความดี

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

           

          ภาพถ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมครูที่ปรึกษาสามารถเข้าดูได้ตามลิงค์ด้านล้างนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 3          มัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการกัญหา  วรรณทอง อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ร่วมกันทำพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 26 กุมภาพันธ์ และได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับการทำบุญ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการกัญหา  วรรณทอง อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ร่วมกันทำพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 26 กุมภาพันธ์ และได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับการทำบุญ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารราชพฤกษ์

          งานนี้ท่านผู้อำนวยการ นายศิริพงศ์  พงษ์ดี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้

ประมวลภาพกิจกรรม

  1. วันที่ 11/10/2560
  2. วันที่ 12/10/2560
  3. พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมฯ 

ข้อมูลและภาพ : นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล, นางสาวจงจิต อุ่นเสียม

          นายวิทูรัช ศรีนาม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้ให้เกียรติร่วมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.40 น. เป็นต้นไป โดยมีนายศิริพงศ์  พงษ์ดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน และนักการภารโรง ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง 

อ่านเพิ่มเติม: 100 ปี ธงชาติไทย (28/09/2560)

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้ดำเนินโครงการ "การขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand ๔.๐" ซึ่งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จะต้องได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศของสหวิทยาเขตสตาร์บุษ (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

01.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22277 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

801243
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
23074
23074
752908
48335
82653
801243

Your IP: 54.81.45.122
Server Time: 2017-10-19 23:29:20