Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม วันรักวันลาลูกเบญจมาอำลาสถาบัน'59  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          ผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน"ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันของกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ สังคมฯ และคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดพิธีมุฑิตาจิต ให้กับครู สายชล  พิพัฒน์กุลกิจ ครูไพเราะ  คณะพูล  และครูยุวดี  แก้วสอน  เนื่องจากครูทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปดำรงค์ตำแหน่ง ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ทำพิธีมอบเข็มโครงการ  "เพชรเบญจมาฯ" โดยได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เข็มเพชร เข็มทอง เข็มเงิน   ให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ เกียรติบัตร คนดีศรีเบญจมาฯ ให้กับนักเรียนทีีมีพฤติกรรมดีและทำความดี

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

           

          ภาพถ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมครูที่ปรึกษาสามารถเข้าดูได้ตามลิงค์ด้านล้างนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 3          มัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการกัญหา  วรรณทอง อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ร่วมกันทำพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 26 กุมภาพันธ์ และได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับการทำบุญ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการกัญหา  วรรณทอง อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ร่วมกันทำพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 26 กุมภาพันธ์ และได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับการทำบุญ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ

          SAR รายบุคคล 2560

 

 

         งานคอมพิวเตอร์  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรม "การพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน BMS Channel"  เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบเเละรู้จักเทคโนโลยี   ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 3  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2561

 ภาพกิจกรรม


ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ กกต โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เเละการอบรมให้ความรู้กับลูกเสือเเกนนำ  ณ  ห้องสมุด  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธิติ สวนแก้ว เป็นประธานในพิธี

 ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

04.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

eng-13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22893 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1182660
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12095
12095
1144465
56883
54385
1182660

Your IP: 162.158.78.21
Server Time: 2018-03-20 01:07:32