Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม วันรักวันลาลูกเบญจมาอำลาสถาบัน'59  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          ผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน"ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันของกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ สังคมฯ และคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดพิธีมุฑิตาจิต ให้กับครู สายชล  พิพัฒน์กุลกิจ ครูไพเราะ  คณะพูล  และครูยุวดี  แก้วสอน  เนื่องจากครูทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปดำรงค์ตำแหน่ง ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ทำพิธีมอบเข็มโครงการ  "เพชรเบญจมาฯ" โดยได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เข็มเพชร เข็มทอง เข็มเงิน   ให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ เกียรติบัตร คนดีศรีเบญจมาฯ ให้กับนักเรียนทีีมีพฤติกรรมดีและทำความดี

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

           

          ภาพถ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมครูที่ปรึกษาสามารถเข้าดูได้ตามลิงค์ด้านล้างนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 3          มัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการกัญหา  วรรณทอง อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ร่วมกันทำพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 26 กุมภาพันธ์ และได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับการทำบุญ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการกัญหา  วรรณทอง อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ร่วมกันทำพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 26 กุมภาพันธ์ และได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับการทำบุญ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ

             วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านรองเป็นประธาน คณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในเวลา 15.00 น.

 ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับรองฝ่ายต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง มีกำหนดการดังนี้

  1. วันที่ 11/11/60 ระดับชั้น ม.1 ทุกห้อง, ม.2/1 - ม.2/4 ในเวลา  8.30 - 12.00 น.
  2. วันที่ 11/11/60 ระดับชั้น ม.2/5 - ม.2/8, ม.3 ทุกห้อง ในเวลา 12.30 - 16.00 น.
  3. วันที่ 12/11/60 ระดับชั้น ม.4 ทุกห้อง, ม.5/1 - ม.5/5 ในเวลา 8.30 - 12.00 น.
  4. วันที่ 12/11/60 ระดับชั้น ม.5/6 - ม.5/10, ม.6 ทุกห้อง ในเวลา 12.30 - 16.00 น.

    ประมวลภาพกิจกรรม

     

          รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดของห้องเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

00.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

12.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 26949 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

954242
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
17931
17931
909776
44466
86865
954242

Your IP: 54.92.194.75
Server Time: 2017-12-17 05:23:12