Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ชุมนุม To be number one โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำนักเรียนชุมนุม To be number one เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดจันทบุรีจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ภายใต้แนวความคิดและคำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” และ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชนถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี


          โดยชุมนุม To be number one โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดในรายการต่างๆ ดังนี้
          1. ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษา เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
          2. ประกวด To be number one teen dancercise chanthaburichampionship ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ เป็นตัวเเทนจังหวัดจันทบุรีไปเเข่งขันระดับภาคกลางและตะวันออก
          3. ประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา "เรื่องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" เด็กหญิงสุพัตรา ชัยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          4. ประกวด To be number one pre - teen dancercise chanthaburichampionship ได้รับรางวัลชมเชย
          5. ประกวด To be number one idol ได้รับรางวัลชมเชย
 

ภาพโดย : นายอโนชา  สินธุนาคิน/นักเรียนชุมนุมทูบีนัมเบอร์วัน

บุคลากร

thuntipa.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 24967 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2230096
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
27281
27281
2202815
96474
82907
2230096

Your IP: 108.162.242.4
Server Time: 2019-06-26 21:58:28