โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดกิจกรรม นำเสนอผลงานนักเรียนในรายวิชา IS และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel