พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๔ ท่าน คือ ผู้อำนวยการศุภศิลป์ กระแสสินธุ์ นายวุฒิพงษ์ สุทธิพันธ์ นายชาญชัย ประดิษฐศิลป์ และนางฉวีวรรณ จันทรมณี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ชมภาพกิจกรรม