ช่วยเหลือศิษย์เก่าประสบเหตุอัคคีภัย

          คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนายวิชญ์พล  ธาดามาตากุล ศิษย์เก่าของโรงเรียนเนื่องจากบ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย โดยครูศุกร์เกษม  ปรุงผลเป็นผู้ดำเนินการระดมเงินบริจาค โดยยอดบริจาคทั้งสิ้น 57,575 บาท

ชมภาพคลิกที่นี่